Psa värde 100 Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt?


psa värde 100

Source: http://media.oncologynurseadvisor.com/images/2016/02/04/factsheetpsa0216infographic_913591.jpg


Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? - Netdoktor Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen Den här webbplatsen använder kakor cookies för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden ger stor effekt. Åtgärd med kurativ potential som är 100 med radikal prostatektomi vid prostatacancer med högrisk, T1—T2, PSA-värde över 20 mikrogram per liter eller Gleasongrad 8—10, M0, N0 och över 10 års förväntad kvarvarande livstid. Psa har en stor sammanvägd svårighetsgrad eftersom det innebär en stor påverkan på livskvalitet och stor värde på livslängd. cancer i skelettet Resultaten visar att PSA-värden över inte är liktydiga med skelettmetastaser och att män med avancerad prostatacancer bör genomgå. De negativa effekterna är dels att många män behöver upprepade undersökningar på grund av ett högt PSA-värde, trots att de inte har någon prostatacancer. Risken för cancer i prostatakörteln ökar kontinuerligt med ökande PSA-värden upp till värden kring 50 µg/l (se Tabell 1). Samtidigt minskar. Vid prostatacancer varierar PSA värdena kraftigt, och kan variera allt ifrån långt över ng/ml till ca ng/ml. Så i den bemärkelsen är 13 inget högt värde.


6 7 8 9 10 11